Przedsiębiorczość

Polscy przedsiębiorcy mają ogromny potencjał ale potrzebują większego wsparcia i rozwiązań, które pomogą zamiast utrudniać. Większe przychody przedsiębiorców to w konsekwencji większe zyski z podatków i rozwój państwa. Polityka rządzących skupia się jednakże na wsparciu dużych korporacji, co przynosi prestiż, ale nie korzyści dla Skarbu Państwa. Przy obecnym, niskim wskaźniku bezrobocia, liczne ulgi dla tej grupy nie mają uzasadnienia. Biznes potrzebuje stabilności, szczególnie w zakresie prawnych regulacji podatkowych. Zależy nam na prostym i przejrzystym systemie poboru podatków oraz racjonalnej wysokości składek ZUS. Chcemy prowadzić politykę wspierania małych inwestycji i dać im szansę na rozwinięcie skrzydeł. Będziemy dążyć także do sprecyzowania regulacji, które umożliwiają uniknięcie płacenia podatków w Polsce, co jest chętnie wykorzystywane przez duże firmy.

Proponowane rozwiązania przez Bezpartyjnych dla Przedsiębiorców:

 1. Wprowadzenie regulacji prawnych z wyprzedzeniem rocznym i dwuletnim.
 2. Ujednolicona interpretacja podatkowa.
 3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami, a Skarbem Państwa przez ławę przysięgłych, wybieraną podobnie jak w Stanach Zjednoczonych.
 4. Zaprzestanie wspierania korporacji zagranicznych.
 5. Opłata podatku w miejscu świadczenia usług i wytwarzania produktów. 
 6. Wprowadzenie  niższych i sprawiedliwych podatków.
 7. Zniesienie  całkowicie podatku  PIT (od osób fizycznych i przedsiębiorców) oraz podatku CIT. W zamian wprowadzenie  niskich  i powszechnych podatków uzależnionych od przychodów netto w sposób zróżnicowany w wysokości:
  – handel hurtowy oraz eksport – 0,6%;
  – handel detaliczny, sprzedaż art. rolnych i pochodzenia zwierzęcego, art. dla dzieci – 1%;
  – produkcja poza produkcją rolną eksportową i inną wymienioną powyżej – 2%;
  – usługi – poza usługami eksportowymi od 3 do 8% (w zależności od branży np. fryzjerska – 3%, prawna – 8%);
  – podatek od przychodów z tytułu umowy o pracę: przejściowo – 15%, docelowo – 10% (bez względu na wysokość wynagrodzenia);
 8. W okresie przejściowym  możliwość rozliczenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej dla małych przedsiębiorców i usługodawców;
 9. Wprowadzenie podatkowych ulg inwestycyjnych dla inwestycji długoterminowych;                 
I Ty możesz zmieniać Polskę

Nie zwlekaj, dołącz do nas!