Przywrócimy w Polsce faktyczną demokrację!

Czy wiesz, że co szósty poseł na Sejm RP został wybrany w sposób „niedemokratyczny”? Otrzymał tę funkcję, choć w wyborach zdobył mniej głosów niż jego kontrkandydat z tego samego okręgu. Problem ten potwierdza fakt, że od początku transformacji w polskiej polityce przewijają się ciągle te same nazwiska, które choć nie budzą społecznej sympatii, są faworyzowane przez system wyborczy. Pomimo powszechnego niezadowolenia obecna ordynacja wyborczą uniemożliwia wprowadzenie zmian. Próg 5% jest przeszkodą do zbudowania reprezentacji wszystkich obywateli. Na przykład jeśli z 10 partii każda uzyskałaby 4,9%, czyli nie osiągnęłaby progu wyborczego, to w praktyce 49% Polek i Polaków zostałoby pozbawionych reprezentantów swoich interesów. Sprawy nie ułatwia fakt zawłaszczenia mediów tradycyjnych, które nie dają żadnych szans nowo powstałym ugrupowaniom na prezentacje swojego programu szerszej grupie. Jakość polskiej polityki pozostawia więc wiele do życzenia, a liderzy wiodących ugrupowań są tego świadomi, jednak dla nich głównym celem jest władza, którą wymieniają się co kilka lat.

Proponowane rozwiązania przez Bezpartyjnych dla demokracji:

  1. Zmiana obowiązującej obecnie ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu oraz do rad jednostek samorządu terytorialnego na ordynację większościową, gdzie mandat posła na Sejm RP obejmą wyłącznie kandydaci z największą ilością uzyskanych głosów wyborców
    w danym okręgu.
  2. Likwidacja progu wyborczego.
  3. Możliwość pełnienia funkcji posła i senatora przez dwie kadencje.
  4. Wybór sędziów Trybunału Stanu w wyborach bezpośrednich.
  5. Obligatoryjne respektowanie woli Polek i Polaków wyrażonej w referendum.
  6. Możliwość odwołania posła i senatora w trakcie kadencji.
  7. Wprowadzenie głosowania hybrydowego tj. głosowania tradycyjnego oraz głosowania zdalnego przez profil zaufany. 
I Ty możesz zmieniać Polskę

Nie zwlekaj, dołącz do nas!