Środowisko

Bagatelizowanie kwestii klimatu przez głowy różnych państw ma konsekwencje dla nas wszystkich. Konieczne jest wdrożenie jednolitej z rozwiązaniami europejskimi polityki ekologicznej. Choć za około 50% emisji dwutlenku węgla odpowiedzialne są Chiny, Indie, USA i to od nich powinny zacząć się zmiany to nie możemy przerzucać odpowiedzialności na innych, ignorując własne możliwości. Jesteśmy w stanie wprowadzić rozwiązania, które staną się wzorem dla innych krajów. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych i gwarancja ich stabilności (np. w przypadku fotowoltaiki), a także zwiększenie opłacalności inwestycji w zielone technologie. Prawo do czystego środowiska jest jednym z podstawowych praw człowieka – to od nas zależy w jakich warunkach dorastać i żyć będą kolejne pokolenia Polaków. Zdrowe środowisko i stabilny klimat to także składowe zrównoważonej gospodarki.

Proponowane rozwiązania Bezpartyjnych w zakresie ochrony środowiska:

  1. Możliwość wykorzystania wytworzonej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych oraz wiatraków prądotwórczych w okresie 12 miesięcy.
  2. Możliwość bezpłatnego przekazania wytworzonej energii (OZE) najbliższym członkom rodziny.
  3. Wprowadzenie opłat recyklingowych dla producentów oraz sprzedawców plastiku, które będą zasilały budżety samorządów.
  4. Wprowadzenie kaucji zwrotnej na butelki oraz opakowania plastikowe;
  5. Wprowadzenie ulgi ekologicznej dla sprzedawców produktów w pojemnikach szklanych lub biodegradowalnych.
  6. Wprowadzenie dofinasowania w wysokości 70% na wymiany dachów z azbestu na dachy z blacho-dachówki.
  7. Kontrola i nacisk na największych producentów dwutlenku węgla (zgodnie z polityką UE).
I Ty możesz zmieniać Polskę

Nie zwlekaj, dołącz do nas!