Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości to jeden z najważniejszych filarów państwa, gwarantujący jego stabilność. Nasze społeczeństwo wciąż czeka, aż zakończy się kryzys praworządności, a wieloletnie procesy sądowe, niejednolite orzecznictwo i niesprawiedliwe wyroki odejdą w zapomnienie. W obecnej sytuacji nietrudno więc o negatywny wizerunek i niezadowolenie społeczne z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Brak skutecznych reform od czasu transformacji, a także pochłanianie dużych nakładów finansowych niewspółmiernie do skuteczności, skłania do wprowadzenia radykalnych zmian oraz gruntownych reform. Potwierdzają to także takie przypadki jak sprawa Tomasza Komendy, któremu błędny wyrok zniszczył życie.

Proponowane rozwiązania Bezpartyjnych w zakresie wymiaru sprawiedliwości:

 1. Rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratura Generalnego.
 2. Powoływanie na sędziów osoby posiadające co najmniej siedmioletni staż pracy jako adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy itp.
 3. Wprowadzenie ławy przysięgłych, której zadaniem byłoby orzekanie o winie pod nadzorem zawodowego sędziego (zmodyfikowany model USA). Wprowadzenie Sędziów Pokoju, którzy przez pierwszy rok orzekaliby pod nadzorem doświadczonego sędziego w drobnych sprawach. Sędziami Pokoju mogłyby zostać osoby
  z wykształceniem prawniczym oraz osoby będące na ostatnim roku studiów prawniczych.
 4. Poprawa jakość opinii wydawanych przez biegłych sądowych oraz wymóg co najmniej dwóch opinii dotyczących tej samej sprawy.
 5. Możliwość weryfikacji opinii biegłych sądowych przez nowo utworzoną instytucję ekspercką.
 6. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do wykrywania kłamstw w przesłuchaniach.
 7. Wprowadzenie sztucznej inteligencji jako elementu monitorującego przebieg procesu, sposób i poprawność jego prowadzenia oraz narzędzia dokonującego oceny prawdopodobnych zdarzeń.
 8. Okresowe sprawdzanie wiedzy sędziów oraz losowa kontrola prowadzonych spraw wraz z zastosowaniem narzędzi umożliwiających ocenę w sposób empiryczny.
 9. Wybór sędziów Sądu Najwyższego w wyborach powszechnych spośród wszystkich sędziów  posiadających co najmniej siedmioletni staż.
 10. Wprowadzenie ogólnodostępnych statystyk zakończonych spraw sądowych prowadzonych  przez adwokatów i radców prawnych, z podziałem na sprawy wygrane i przegrane, a z wyłączeniem spraw zleconych z urzędu.              
I Ty możesz zmieniać Polskę

Nie zwlekaj, dołącz do nas!