Wsparcie finansowe

Odpartyjnianie kraju oraz wdrażanie naszych pozostałych postulatów w życie wymaga wielu nakładów. Zależy nam na pełnym zaangażowaniu obywateli w działalność „Bezpartyjnych”, rozumiemy jednak, że nie zawsze jest to możliwe. Jeśli jednak możesz i chcesz – wesprzyj nas finansowo. Inwestycja w nas to inwestycja w nową jakość polityki i dobrze prosperujące, bezpieczne państwo. W imię tych wartości jesteśmy gotowi na pełne poświęcenie.

BEZPARTYJNI , nr EwP 420, Warszawa, REGON 521053071,
Numer konta bankowego 72109018700000000149773802,
Tytuł: Darowizna na cele statutowe.

Uwaga ważne:

  1. Na powyższe konto BEZPARTYJNI mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz BEZPARTYJNI, (z wyłączeniem składek członkowskich) nie może przekraczać w jednym roku sumy 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  3. Wpłat prosimy dokonywać jedynie przelewem , kartą płatniczą, lub czekiem rozrachunkowym
  4. Przy każdej wpłacie prosimy podać nazwę beneficjenta ( odbiorcy) wpłaty: BEZPARTYJNI , nr EWP 420 oraz tytuł wpłaty , np.: składka członkowska, lub darowizna na cele statutowe
I Ty możesz zmieniać Polskę

Nie zwlekaj, dołącz do nas!