Tomasz Możejko

Tomasz Możejko
Urodzony w Świebodzinie, nauczyciel, historyk i przedsiębiorca

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr historii. Ukończył specjalność pedagogiczną i archiwalną. Studia Podyplomowe MBA na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Studia Podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie na Uniwersytecie w Poznaniu, Studia Podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Oświatowymi na Politechnice Poznańskiej, Licencja Zawodowa w Zakresie Zarządzania Nieruchomościami, Licencja Zawodowa w Zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Studia Podyplomowe Zarządzanie w Administracji Publicznej na Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Studia Podyplomowe Organizacja i Zarzadzanie w Służbie Zdrowia na ZWSHiFM.

Od 1989 do 2008r. nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie wychowawca i nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym oraz w Liceum dla Dorosłych. W latach 2004 – 2008 Dyrektor szkoły prywatnej w Sulechowie. Od roku 2008 do 2016 Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim. W 2016r. Prezes Zarządu Spółki Z O.O.

W 1992r. zostaje Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Świebodzina działającego do roku 2002. W latach 1997-2002 Prezes Bloku Inicjatyw Społecznych, stowarzyszenia kulturalno-społeczne działające na terenie powiatu świebodzińskiego, aktywnego również w wyborach samorządowych w 1998r. Od roku 2002 członek Świebodzińskiego Związku Kresowian oraz od roku 2007 członek Klubu Inteligencji Katolickiej.

Posiadane odznaczenia i medale: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowa Odznaka Zasłużony dla Samorządu Rolniczego, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Medal ,,XXX-Lecia” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Radny Rady Miasta w Świebodzinie w latach 1994 do 2006r. / trzy kadencje /. Przewodniczący Rady Programowej przy Świebodzińskim Domu Kultury. W wyborach samorządowych w 2006r. kandydat na Burmistrza Świebodzina / przechodzi do II tury/.Od 2006 do 2010 radny Rady Powiatu w Świebodzinie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od 2010 do 2014 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, od 2014 do 2018 Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2018r. Radny Rady Powiatu w Świebodzinie z KWW Forum Samorządowe Wyborców.

Mail: swiebodzin24.pl@wp.pl

Tel.: 508 390 225

I Ty możesz zmieniać Polskę

Nie zwlekaj, dołącz do nas!